مدير عامل شرکت سرمايه گذاري صدرا سيستم پاسارگاد و نماينده مدير عامل پرسپوليس به منظور مذاکره نهايي و عقد قرارداد دو جانبه با دو باشگاه مطرح سائوپائولو و پالميراس عازم برزيل شد.

به نقل از سايت رسمي باشگاه پرسپوليس، در پي راه اندازي نمايندگي باشگاه پرسپوليس در برزيل و اقدامات انجام شده از طرف شرکت سرمايه گذاري صدرا سيستم پاسارگاد حامي پرسپوليس دعوتنامههايي از طرف دو باشگاه مطرح سائوپائولو قهرمان سابق باشگاه هاي جهان و باشگاه مطرح پالميراس برزيل به منظور همکاري هاي دو جانبه به محمد رويانيان ارسال شده بود در همين راستا عبدالله تفرشي مدير عامل شرکت سرمايهگذاري صدرا سيستم پاسارگاد (SIS) و نماينده مدير عامل باشگاه پرسپوليس بامداد پنجشنبه عازم برزيل شد.

نماينده رويانيان در اين سفر ضمن بازديد از امکانات اين دو باشگاه برزيلي جلساتي را با مديران ارشد بخشهاي مختلف اين دو باشگاه برگزار خواهد کرد. نتيجه مذاکرات انجام شده و توافقات به عمل آمده پس از تاييد مدير عامل باشگاه پرسپوليس در غالب يک قرارداد رسمي به امضا خواهد رسيد.

تفرشي اعلام کرد: طي هفته جاري مذاکرات و مکاتبات در ضمينههاي مختلف انجام شده که در اين سفر پس از بررسي نهايي منجر به امضاي قرارداد خواهد شد. اما اميدواريم در سايه اين همکاريهاي دو جانيه بتوانيم علاوه بر مسايل ورزشي در مورد درآمدزايي با دو باشگاه نيز گامهاي مهمي برداريم. نتيجه اين مذاکرات و توافقات نهايي متعاقبا اعلام خواهد شد.