هنگام هوس کردن خوراکي شيرين ممکن است يا گرسنه باشيد يا سير اگر براي مهار اشتهاي خود به شيريني، آمادگي نداشته باشيد، به جاي مصرف مقدار کم شيريني يک قطعه بزرگ بستني و تکه بزرگ کيک را ميل خواهيد کرد چرا که وسوسه خوردن شيريني شما را غافل مي کند.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، هنگام هوس کردن خوراکي شيرين ممکن است يا گرسنه باشيد يا سير اگر براي مهار اشتهاي خود به شيريني، آمادگي نداشته باشيد، به جاي مصرف مقدار کم شيريني يک قطعه بزرگ بستني و تکه بزرگ کيک را ميل خواهيد کرد چرا که وسوسه خوردن شيريني شما را غافل مي کند.

در اين خصوص مطلبي را از «MSNBC» براي شما تهيه کرده ايم. بخوانيد .چه چيز باعث ميل شما به شيريني مي شود؟

شايد يک عادت باشد، نوع غذايي که به فرد آرامش مي بخشد و يا پايان يک وعده غذا که بايد حتما با مصرف دسر شيرين همراه باشد و ميل ما به طعم شيرين به علت تاثير آن بر مغز است.

چرا شکر ويا قند مشکل ساز است؟

شکر کالري بالايي دارد و فاقد ارزش غذايي است و مصرف آن ، کالري را به سرعت بالا مي برد. اغلب شکلات ها و شيريني ها حاوي ميزان بالايي چربي هاي ترانس و اشباع شده اند.

کالري اضافه يعني وزن اضافه و چاقي مفرط

آيا مصرف مقدار کم شکر ايرادي ندارد؟

ما مي توانيم مقدار کمي را از آن مصرف کنيم. اما اگر از اضافه وزن و يا چاقي مفرط رنج مي بريد، شايد بهتر باشد مصرف کلي اين ماده را کاهش دهيد، اگر وزن متناسب داريد خوردن شيريني جات به مقدار کم و گهگاه مانعي ندارد.

ورزش کنيد . انجام هر نوع ورزش باعث ترشح هورمون هاي مغز مي شود و روحيه فرد را بهبود مي بخشد.

با کاهش کالري روزانه ، مي توان ميل به شکر را کاهش داد.

شيريني هايي با کالري بالا را در خانه نگه داري نکنيد.

وعده هاي غذايي را حذف نکنيد زيرا ميل شما به شکر افزايش خواهد يافت.

وعده غذايي را رنگارنگ نکنيد. هر چه تنوع غذايي و طعم بيشتر باشد، ديرتر سير مي شويد.

مواد غذايي شيرين سالم تر مانند ميوه، را انتخاب کنيد.