پرسپولیس نیوز : قائم مقام باشگاه پرسپولیس از تشکیل یک کمیته حل اختلاف و رفع تعلیق ۸ باشگاه بدهکار لیگ برتری خبر داد.
بهروز منتقمی در پایان جلسه باشگاههای بدهکار اظهار داشت: در این جلسه مصوب شد که کمیته حل اختلاف تشکیل شود و در این کمیته یک نماینده از سازمان لیگ، یک نماینده از کمیته انضباطی و یک نماینده از باشگاههای بدهکار حضور داشته باشند.

وی افزود: همچنین مقرر شد 30 درصد از بدهیهای باشگاهها پرداخت شود و مابقی بدهیها تا پایان فصل و به مرور زمان از سوی باشگاههای بدهکار پرداخت گردد. به این ترتیب 8 باشگاه بدهکار که از سوی کمیته انضباطی تعلیق شده بودند رفع تعلیق شدند و برای حضور در لیگ برتر سیزدهم منعی ندارند.