علي دايي در گفتوگو با ايسنا، در مورد برگزاري کلاس توجيهي و دانش افزايي مربيان اظهار کرد: بد نبود. تا حدودي به اطلاعات مربيان اضافه شد. البته از اين بهتر هم ميتوانست باشد. انشاءالله در جلسههاي بعدي بتوانند مسايل روز دنيا و اتفاقهاي جديدي که ميافتد را توضيح و به ما آموزش بدهند، اما در کل کلاس خوبي بود.

دايي در مورد اختلاف عقايد برخي از مربيان حاضر در اين کلاس بر سر بعضي از مطالب ارائه شده و بحث آنها با يکديگر گفت: بايد از عقايد يکديگر استفاده کرد. هر کسي در فوتبال ديدگاه و عقايد خودش را دارد. شايد من ديدگاهي داشته باشم، اما وقتي همکارم ديدگاهش را ارائه ميکند، اگر بهتر باشد از آن هم استفاده ميکنم.

سرمربي راهآهن همچنين در مورد شرايط اين تيم اظهار کرد: بازي قبلي را به دليل اين که نبودم، مشاهده نکردم اما اين طور که شنيدم نبايد اين بازي را ميباختيم و گويا حريف فقط يک موقعيت داشته است.

وي افزود: بازي آينده ما مشکل است و با صبايي بازي داريم که نتايج خوبي را به دست آورده است و ميرويم که شکستهاي نيم فصل نخست را جبران کنيم. مطمئنا براي کسب سه امتياز به مصاف اين تيم ميرويم.

دايي در ارزيابي از عملکرد فدراسيون فوتبال گفت: چيزي که عيان است نيازي به گفتن من ندارد.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال که چه نمرهاي به اين فدراسيون ميدهد؟ گفت: من نمرهاي به اين فدراسيون نميدهم.