پیشکسوت تیم فوتبال استقلال گفت: من به هیچوجه به تیم فکر نمیکنم چون اینها دنبال بازیکنان پا به سن گذاشتهاند اما برای ساختن بازیکنان جوان چه کار کردهاند.

حسن روشن در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت: دو روز دیگر که امثال آندو و نکونام نباشند چه کسی باید برای این تیم بازی کند؟ آقایان فقط به دنبال قهرمانی هستند. معلوم است وقتی پول هنگفت بدهی و بازیکن بیاوری قهرمان میشوی و یا نهایتا دوم میشوی، اما اصول کار این است که یک چشم به قهرمانی داشته باشی و 10 چشم به ساختن تا تیم درست شود ولی در استقلال این کار را نمیکنند.

وی افزود: برای من پیامک آمده که با دستور وزیر عذرخواهی حاجی و عقبنشینی امیر، نکونام در استقلال ماندنی شد، نمیدانم این حرف یعنی چه؟! مدیرعامل باشگاه از بازیکن عذرخواهی میکند چون میخواهد تحت هر شرایطی بماند. آقایان هر کاری میکنند تا در این باشگاه بمانند. البته آفرین به نکونام که به خاطر اسم خلیج عربی به امارات نرفت؛ دستشان درد نکند اما آیا امثال نکونام و آندو تا 10 سال دیگر میتوانند بازی کنند؟ نوجوانانی که باید در استقلال رشد کنند چه میشوند؟ اینها به فکر بازیکن درست کردن نیستند، بلکه فقط به دنبال قهرمانی هستند.

وی ادامه داد: امیر قلعهنوعی کارش را انجام میدهد و با هر سختی که شده تیم را قهرمان میکند اما مدیرعاملی که فقط دوست دارد قهرمان شود را ما قبول نداریم. شما به پرسپولیس نگاه کنید رویانیان تیمش قهرمان نشده اما چون برای پیشکسوتان و هواداران پرسپولیس کار کرده نمیگذارند عوض شود، اگر هم برود کار ماندگار انجام داده، آیا در استقلال طوری عمل میکنند که اگر آنها نباشند این تیم هیچی نمیشود. به من هم پیغام دادهاند اینقدر از رویانیان تعریف نکن، من هم در جواب آنها گفتم کار تعریفی را باید تعریف کرد.

روشن در پایان گفت: آقایان با سلام و صلوات نکونام را نگه میدارند اما چنین کاری در باشگاههای حرفهای درست نیست. البته هیچی اینها درست نیست چون اینکاره نیستند. درد ما این است که وقتی بازیکنان جوان مثل یعقوب کریمی را دارند باید او را نگه دارند اما آقایان چنین کاری نمیکنند چون نگه داشتن او برایشان صرف نمیکرد و او را 50 میلیون به نفت تهران فروختند، در صورتی که باید او را حفظ میکردند تا یک میلیارد بفروشند اما آقایان به جای این کار دنبال معاملههای بزرگ رفتند که برایشان صرف داشته باشد.