به گزارش خبرگزاری فارس، فرزاد حاتمی در پایان دیدار نمادین تیم ملی در جمع خبرنگاران، گفت: تجربه خیلی خوبی بود، اینکه بزرگ ترهای خودمان را دیدیم و در کنارشان بازی کردیم، نمیدانم چرا این بازی فقط 30 دقیقه داشت و در پایان نیمه اول تمام شد. ای کاش برنامه ریزی بهتری انجام میشد و هر دو تیم هم با هم ادغام میشدند.


به گزارش فارس، جواد نکونام در پایان این مسابقه حاضر نشد پاسخ هیچ سؤال خبرنگاران را بدهد.