سرمربي و ديگر اعضاي کادر فني تيم استقلال فردا قرارداد خود را در هيئت فوتبال به ثبت ميرسانند.

امير قلعه نويي به همراه کادر فني تيم فوتبال استقلال ظهر فردا با حضور در محل هيئت فوتبال قرارداد خود را به ثبت مي رسانند.

به گزارش فارس، مجيد صالح، ستار همداني، کريم بوستاني،حميد بابازاده و امير حاج قاسم دستياران قلعهنويي در استقلال هستند.

قرارداد اعضاي کادر فني تيم استقلال با اين باشگاه يک ساله است.

همچنين طبق هماهنگي هاي به عمل آمده بازيکنان اين تيم صبح امروز با حضور در محل اين باشگاه خواستار پر کردن فرم اظهارنامه مالياتي خود شدند.