پرسپولیس نیوز : مدافع سابق تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: حرکت خوبی انجام شد اما ای کاش این تیم که مقابل ما به این نحو بازی را جدی گرفته بود ۱۵ سال پیش به تور ما میخورد.

افشین پیروانی اظهار داشت: در کل حرکت و بازی خوبی انجام شد اما ای کاش برنامه ریزی هم در آن نقش داشت، از من فدراسیون فوتبال برای حضور در این مسابقه دعوت کرد، ولی این بازی میتوانست زیباتر باشد.


وی افزود: ما بازی را به صورت نمادین پیگیری کردیم اما مثل اینکه دوستان ما یعنی تیم حریف خیلی این موضوع را جدی گرفته بودند، ای کاش این تیم 15 سال پیش تنهاش به تنه ما میخورد تا آن موقع حقشان را کف دستشان میگذاشتیم. آنها با سنهای کم مقابل بازیکنان ما به میدان میرفتند و خیلی تشنه گلزنی بودند، انشاءالله همیشه همینطور باشند.


پیروانی ادامه داد: تفاوت در بازی گذشته زیاد بود، ما بازیکن 50 ساله داشتیم مانند استاد اسدی و آنها بازیکن 25 ساله، فکر نمیکردیم اینقدر بازی نمادین را جدی بگیرند. اما در کل این باخت برای ما ناراحت کننده بود، چون نود و هشتیها جنبه باخت ندارند.


وی در پاسخ به سوالی که به نظر شما چرا ۳۰ دقیقه دوم برگزار نشد، گفت: عدم برنامه ریزی؛ البته شاید خدا دوست داشت که ما بیشتر گل نخوریم و وضع خرابتر نشود. از خدا ممنونیم که نیمه دوم برگزار نشد. در کل متاسفانه ما در برنامهریزیها در ورزش، اقتصاد، بهداشت، اول مشکل مدیریت داریم و بعد برنامه ریزی که دیشب هم شاهد آن بودیم.


مدافع سابق تیم ملی در پاسخ به سوال که شما به اکبریان با توجه به اظهاراتش چه قولی دادید، گفت: من همراه با منصوریان به دیدار اکبریان رفتیم، اما قولی به او ندادم، من همیشه در حد توانم با توجه به اینکه یک سال با او بازی کردم کارهایی کردیم اما من و منصوریان نمیتوانیم که مشکل خودش، خانوادهاش و حبسش را تنهایی حل کنیم. منصوریان حتی به کرج هم برای دیدن او رفت، همه فوتبالیها باید کمک کنند تا اکبریان را به شرایط ایده آل بفرستند، مطمئن باشید من قول بدهم به آن عمل میکنم و مطمئن باشید اگر هم قولی دادم به آن عمل کردم.