پرسپولیس نیوز : سرپرست تیم فوتبال نفت تهران گفت: اگر گل محمدی بخواهد و قانون اجازه دهد خانزاده را جذب می کنیم.
رحیم ایرانیان درباره پیشنهاد باشگاه نفت تهران به محمدرضا خانزاده اظهار داشت: ما تاکنون پیشنهادی به او نداده ایم. البته از شب گذشته با گل محمدی صحبتی نکرده ام و شاید او با خانزاده صحبت کرده باشد اما فعلا پیشنهادی نداده ایم.

وی افزود: به هر حال اگر گل محمدی بخواهد و قانون اجازه دهد خانزاده را جذب می کنیم. اگر هم قانون نگذارد کار به نیم فصل می کشد و آن زمان برای پیوستنش به نفت تلاش می کنیم.