سعید شیرینی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در خصوص پیشنهاد مسئولان تراکتورسازی مبنی بر اینکه بیش از 10 درصد از گنجایش ورزشگاه آزادی در بازی چهارشنبه را میخواهند، گفت: با تمام احترامی که برای مردم خوب تبریز و علی الخصوص طرفداران خونگرم و فوتبالی تراکتورسازی قائل هستم، ولی ما چهارشنبه شب طبق قانون فقط 10 درصد از گنجایش ورزشگاه را میتوانیم در اختیار آنها قرار دهیم.


وی افزود: این بحثی است که قانون تعریف کرده و ما هم از هواداران تراکتور میخواهیم که زیاد برای حضور در تهران مخصوصا بیش از 10 درصد خود را به زحمت نیاندازند. ما نمیتوانیم حق هواداران پرسپولیس را بگیریم و از آن به سادگی بگذریم. بالاخره این اولین بازی است که از پرسپولیس دایی رونمایی میشود و مسلما حضور هواداران بیشمار را خواهیم داشت. ما مجبوریم از حق باشگاه پرسپولیس دفاع کنیم حتی اگر ورزشگاه خالی باشد. طبق قانون 10 درصد از ورزشگاه را میتوانیم در اختیار تراکتوری ها قرار دهیم.


شیرینی خاطرنشان کرد: البته این موضوع توسط خود تراکتوری ها در تبریز نیز اجرا میشود و تصمیم عجیب و جدیدی نیست. آیا تراکتوری ها بیش از 10 درصد از ورزشگاه یادگار امام را به تیم های دیگر و هوادارانشان میدهند؟


پس ما هم این موضوع برایمان محفوظ است و باز هم میگوییم با توجه به اینکه هواداران ما چهارشنبه به آزادی می آیند، دوست نداریم زیاد هواداران تراکتور خود را به زحمت بیاندازند.