پرسپولیس نیوز : رئیس سازمان لیگ گفت: بلیتها آنقدر گران نشده که بخواهیم همراه آن به تماشاگران ساندویچ هم بدهیم. مهدی تاج در نشست خبری راجع به فروش بلیت الکترونیک اظهار داشت: در مورد مزایای فروش بلیت الکترونیک بارها صحبت کردیم و همه از آن مطلع هستیم اما یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد فروش بلیت الکترونیک انجام شود برگزاری دربیها و بازیهای حساس شد. من از سال 68 مدیر باشگاه بودم و میدیدم که شب بازیهای دربی تماشاگران بیرون از ورزشگاه میخوابند و مجبور میشویم که به آنها چلوکباب بدهیم، تئاتر هم نشان بدهیم، یک روحانی هم بیاید تا به سؤالات شرعی آنها پاسخ دهیم، آخر سر هم یکی میگوید آش شور بود یکی میگفت ما نمازمان را کجا بخوانیم. به خاطر این ماجراها تصمیم گرفتیم بلیتهای الکترونیک بفروشیم و این در کل به نفع باشگاههاست.

وی ادامه داد: شرکت برهان مبین که از شرکتهای انفورماتیک ریاست جمهوری است فروش الکترونیکی بلیت را در ورزشگاههای کل کشور بر عهده گرفته که در راس آن ورزشگاه آزادی است. البته اکنون ورزشگاه آزادی برای فروش بلیت الکترونیک آماده است اما گزارشهایی که به ما رسیده باعث نگرانی شده اینکه تا کنون فقط سه هزار نفر بلیت الکترونیک خریدهاند که دو هزار بلیت قطعی است. این در حالی است که مسئولان امنیتی پیش بینی میکنند چهارشنبه شب و در روز بازی پرسپولیس و تراکتورسازی صد هزار تماشاگر به ورزشگاه بیاید و ما نمیتوانیم در ورزشگاه آزادی به این جمعیت بگوییم فروش بلیت الکترونیکی بوده و فروش نداریم بنابراین تصمیم گرفتیم که امروز این جلسه را بگذاریم تا با کمک رسانهها توجه بیشتری را به فروش اینترنتی بلیت جلب کنیم تا فروش بیشتری انجام شود و این در حالی است که تراکتورسازی به ما نامه نوشته و گفته تماشاگرانش از تبریز در حال سفر به تهران هستند. امروز این جلسه را گذاشتیم تا ببینیم چه کنیم. البته مسئولان حفاظتی و حراستی معتقدند که باید با یک شیب ملایم بلیت فروش الکترونیک انجام شود. در حال حاضر ورزشگاه آزادی آماده پذیرایی از تماشاگران با بلیت الکترونیکی است اما متاسفانه برای هفته اول لیگ و بازی پرسپولیس با تراکتور هیچ کس نیامده بلیت بخرد و فقط 2 هزار نفر بلیت الکترونیکی خریدهاند. به همین دلیل گفتیم امروز جلسهای داشته باشیم تا بیشتر به مردم اطلاعرسانی شود که ظرف این دو روز تعداد بلیت بیشتری بخرند.

تاج گفت: تراکتورسازی نامه داده که 40 درصد ظرفیت ورزشگاه آزادی در بازی مقابل پرسپولیس را به هواداران این تیم اختصاص دهیم. با این حال ما برای پیش بردن پروژه بلیت الکترونیکی عجله نمیکنیم و باید کم کم استفاده از این بلیتها را میان تماشاگران جا بیندازیم.

رئیس سازمان لیگ در ادامه صحبتهایش گفت: من خودم رسانهای بودم و هستم و تمایل شما رسانهای این است که من چکشی صحبت کنم و شما هم آنها را تیتر کنید. بگویم اعلام میکنیم، مقابلشان میایستیم، راهشان نمیدهیم و ... به همین خاطر است که تمایل مخاطب شما به این صحبتها بیشتر است. اما اجازه بدهید در مورد بلیت الکترونیکی هم صحبت کنیم تا در این زمینه هم اطلاع رسانی شود. دوست نداریم چهارشنبه اتفاقی در ورزشگاه آزادی بیفتد و 50-60 هزار نفر بیایند و گیتهای ما شکسته شود زیرا میخواهیم به آنها بگوییم بلیتفروشی الکترونیکی بوده است نباید چنین اتفاقی بیفتد نمیخواهیم هم پیاز را بخوریم هم شلاق را.

وی در مورد اینکه بلیت فروشی چهارشنبه شب الکترونیکی خواهد بود گفت: ما دوست داریم بلیت فروشی الکترونیک صورت بگیرد اما باید این کار با شیب ملایم صورت گیرد، ضمن اینکه از شانس ما در بازی اول پرسپولیس و تراکتورسازی مقابل هم قرار میگیرند که یک بازی حساس و پرتماشاگر است که این هم به خاطر قرعهکشی بود که انجام شد.

تاج در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید بحث روزهخواری استقلال در مجلس هم مطرح شده است، گفت: شما میدانید من حرفی که زدم پایش ایستادهام. حتی وقتی در یک ورزشگاه 30 هزار نفر به من فحش دادند با این حال پای حرفهایمان ایستادیم اگر میخواستیم لیگ را به خاطر تیم ملی تعطیل کنیم، هنوز هم لیگ برتر فصل گذشته به پایان نرسیده بود. یا در مراسم اختتامیه لیگ دیدید چه جشن خوبی برگزار کردیم و هر چه مراسم بیشتر برگزار میشود به ما