رنکينگ جديد FIVB اعلام شد


تيم ملي واليبال ايران در جديدترين رنکينگ فدراسيون جهاني در رده دوازدهم در کنار استراليا و بالاتر از ساير حريفان آسيايي خود قرار گرفت.

تيم ملي واليبال مردان ايران در ردهبندي جديد فدراسيون جهاني با 68 امتياز در مکان دوازدهم جهان ايستاد. استراليا ديگر نماينده قاره آسيا نيز با همين امتياز در رده دوازدهم جهان قرار دارد.

تيمهاي چين و ژاپن از قاره آسيا نيز به ترتيب با 53 و 47 امتياز در جايگاههاي شانزده و نوزده جهان قرار گرفتند.

در اين ردهبندي تيم ملي واليبال برزيل (نايب قهرمان ليگ جهاني) با 345 امتياز همچنان صدرنشين است و تيمهاي روسيه قهرمان ليگ جهاني 2013 و المپيک 2012 با 330 امتياز و ايتاليا دارنده عنوان سوم ليگ جهاني امسال با 286 امتياز به ترتيب در مکان هاي دوم و سوم قرار دارند.

ردهبندي جديد فدراسيون بينالمللي واليبال (FIVB):

1-برزيل 345 امتياز

2-روسيه 330 امتياز

3-ايتاليا 286 امتياز

4-لهستان 195 امتياز

5-ايالات متحده 179 امتياز

5-کوبا 179 امتياز

7-صربستان 177 امتياز

8-آرژانتين 171 امتياز

9-بلغارستان 165 امتياز

10-آلمان 112 امتياز

11-کانادا 75 امتياز

12- استراليا 68 امتياز


12-ايران 68 امتياز

14-مصر 63 امتياز

15-تونس 62 امتياز

16-چين 53 امتياز

16- کامرون 53 امتياز

18-فرانسه 50 امتياز

19-ژاپن 47 امتياز

20- ونزوئلا 45 امتياز