معاون باشگاه بايرن مونيخ براي حل مشکل بيماري سرطان مربي سابق بارسلونا اعلام آمادگي کرد.

کارل هاينس رومنيگه اظهار داشت: ما در بايرن آماده هرگونه کمک به تيتو ويلانووا هستيم. مطمئنا در کنارش خواهيم ايستاد و کمک خواهيم کرد در جنگ با سرطان پيروز شود.

به گزارش فارس ، ويلانووا جمعه گذشته پس از آنکه در خلال يک فصل گذشته دو بار مجبور شد شيمي درماني را براي مبارزه با بيماري سرطان به عنوان معالجه در پيش گيرد، از مقام خود به عنوان سرمربي بارسا کناره گرفت.

رومنيگه افزود: وقتي خبر کنارهگيرياش را به خاطر درمان بيمارياش را شنيدم، واقعا حيرتزده شدم. چون اينجا ديگر بحث فوتبال در ميان نبود. بلکه کاملا بحث سلامتي او مطرح است.

نفر دوم تيم قهرمان اروپا و آلمان ادامه داد: براي سلامتي او همه دعا کرده و همين جا اعلام ميکنيم بايرن آماده است از او در اين راه سخت حمايت کند.