پرسپولیس نیوز : دبیر هیئت فوتبال تهران گفت: کریم انصاریفرد تا به الان برای پرداخت حق خروج از استان در هیئت فوتبال حاضر نشده است. رضا عابدینی در مورد اینکه در برخی رسانه به نقل از هیئت فوتبال اعلام شده بود که کریم انصاری فرد نمی تواند امشب برای تراکتورسازی به میدان برود گفت: در مورد این مسئله هیچ کدام از اعضای هیئت فوتبال تهران اظهارنظری نکردند و بحث در این مورد مربوط به سازمان لیگ است و آن ها باید تصمیم بگیرند. وی در مورد اینکه گفته می شود کریم انصاری فرد باید حق رشد پرداخت می کرده است، اظهارداشت: حق رشد توافقی بین خود بازیکن و باشگاه است و چندان مسئله جدی نیست. دبیر هیئت فوتبال تهران در مورد اینکه آیا کریم انصاری فرد حق خروج از استان را پرداخت کرده است، عنوان کرد: من هنوز کریم انصاری فرد را ندیدم و او برای پرداخت حق خروج از استان به هیئت فوتبال تهران نیامده است. البته این موضوع جز آن دسته از آیتم هایی نیست که مانع از حضور بازیکن در میدان شود اما هرچه زودتر این اتفاق باید انجام شود و مطمئنم که به زودی انصاری فرد هم به هیئت فوتبال می آید.