سرپرست موقت تيم فوتبال سپاهان در بازي فردا مسئول امور مالي اين باشگاه است.

پس از قبول استعفاي رسول خوروش از سرپرستي سپاهان مسئولان اين باشگاه هنوز جايگزين خوروش را انتخاب نکرده اند.

به گزارش فارس، در همين رابطه قرار شد اگر تا فردا فرد خاصي انتخاب نشود به طور موقت رضا فتاحي که مسئول امور اداري باشگاه سپاهان است به عنوان سرپرست روي نيمکت بنشيند.

فردا تيم سپاهان در اولين بازي بايد با فولاد بازي کند.