سرپرست تراکتورسازي گفت: فکر کنم پرسپوليسيها دوست نداشتند انصاريفرد در اين بازي به ميدان برود اما او بازيکن ماست و در اين تيم ميماند.

حسن آذرنيا پس از شکست يک بر صفر تراکتورسازي مقابل پرسپوليس عنوان کرد: فکر کنم پرسپوليسيها دوست نداشتند انصاريفرد در اين بازي به ميدان برود اما او بازيکن ماست و براي ما بازي خواهد کرد و در تراکتورسازي ميماند.

به گزارش فارس، وي در مورد عملکرد داور تصريح کرد: گلي که پرسپوليس به ثمر رساند، درست بود اما او در چند صحنه به اشتباه سوت زد و روند بازي را تغيير داد. به نظرم ميتوانست او بهتر سوت بزند. در مورد اخراج هم نميدانم چه اتفاقي افتاد، بايد بپرسم و ببينم که چگونه تصميم گرفته است، اميدوارم که درست تصميم گرفته باشد.

سرپرست تراکتورسازي يادآور شد: اين بازي را به فراموشي ميسپاريم و در بازيهاي بعد جبران خواهيم کرد و بهتر از اين ظاهر ميشويم تا بتوانيم به پيروزي دست يابيم.