به گزارش خبرگزاری فارس راجر فدرر تاکنون در مسابقاتی که برنده شده، جوایز متعددی مثل ساعت های نفیس، قالیچه های گران قیمت و ... پاداش گرفته است. اما پس از آنکه در مسابقات اخیر سوئیس، به موفقیت رسید، یک راس گاو به نام «دسیره» از سوی مسئولان برگزاری جایزه گرفت.


وی در این مورد گفت: تاکنون تمام جوایزی که دریافت کرده ام در اتاقی از منزلم نگه داری میکنم. اما نمی دانم «دسیره» را کجا نگه دارم.


فدرر افزود: البته برای او چاره اندیشی خواهم کرد تا بهترین تصمیم را در مورد محل نگهداری اش بگیرم.