مدير برنامه هاي جاسم کرار گفت: کرار مشکلي براي پيوستن به استقلال ندارد.

موسوي در خصوص منتفي شدن پيوستن کرار به استقلال اظهارداشت: حضور کرار در استقلال منتفي نيست. او منتظر رسيدن رضايت نامه بين المللي است تا بتواند رسما قراردادش را ثبت کند.

به گزارش اوج نيوز،وي ادامه داد: کرار بازيکن آزاد است و مشکلي براي بازي کردن در استقلال ندارد. قرارداد او تا اول ماه هفتم ميلادي بوده که به پايان رسيده اما چون هنوز ليگ عراق به پايان نرسيده برخي فکر مي کنند کرار هنوز بازيکن النجف است. جاسم هفته آينده به تهران مي آيد و آنهايي که برايش جوساز کردند مي بينند مشکلي ندارد.