پيمان نصيري در جريان برگزاري هفتمين روز از رقابتهاي جهاني دو و ميداني معلولين فرانسه به نشان طلا دست يافت.

در جريان برگزاري هفتمين روز از رقابتهاي جهاني دو و ميداني معلولين فرانسه، صبح امروز پيمان نصيري در مسابقات ماده دوي 1500 متر، کلاس T20 با 15 دونده به رقابت پرداخت که با ثبت رکورد 3 دقيقه و 57 ثانيه و 51 صدم ثانيه موفق به کسب نشان طلا شد.

به گزارش فارس،پس از نصيري، نمايندگان لهستان و روسيه به ترتيب به نشان نقره و برنز دست يافتند.

با کسب نشان طلاي نصيري، شمار مدالهاي کاروان ايران به 3 طلا، يک نقره و يک برنز رسيد و ايران در جايگاه شانزدهم اين رقابتها ايستاد.

کاروان اعزامي ايران، با 9 ورزشکار جانباز و معلول و 2 ورزشکار از فدراسيون ورزشهاي نابينايان و کمبينايان در اين مسابقات شرکت کرده است.

در رقابتهاي جهاني فرانسه، 1100 ورزشکار از 99 کشور جهان حضور دارند که رقابتهاي آنها در 207 ماده برگزار خواهد شد و مليپوشان کشورمان در مواد پرتابي و دو به مصاف حريفان خواهند رفت.

اين مسابقات تا هشتم مرداد ماه در شهر ليون برپاست.