مرحله مقدماتي رقابتهاي 7 وزن نخست کشتي فرنگي قهرماني نوجوانان آسيا برگزار شد که مراد الياسي، اسدي و رضايي به فينال راه يافتند.

به نقل از فدراسيون کشتي، در روز نخست اين رقابتها محمدحسين مراد الياسي در وزن 54 کيلوگرم، حسين اسدي در 63 کيلو و کيوان رضايي در 69 کيلو با پيروزي مقابل حريفان به ديدار نهايي راه يافتند و بهنام عبدولي در 42 کيلو و ميثم دلخاني در 50 کيلو نيز به ديدار ردهبندي راه يافتتند.

* نتايج وزن به وزن نمايندگان کشورمان در اين مسابقات به شرح زير است:

در وزن 42 کيلوگرم بهنام عبدولي در دور نخست با نتيجه 7 بر 3 از سد هاروشي شيمايا از ژاپن گذشت، اما در دور دوم با نتيجه 5 بر 4 مغلوب زليم خان عثماناف از قزاقستان شد و به ديدار ردهبندي راه يافت. وي براي کسب مدال برنز به مصاف داواباندي از مغولستان ميرود. در اين وزن کشتيگيران کره شمالي و قزاقستان فيناليست شدند.

در وزن 46 کيلوگرم محمدرضا آقانيا در دور نخست با نتيجه 3 بر صفر مغلوب کوان هويي سون از کره شمالي شد و با توجه به شکست اين کشتيگير در دور بعد وي از دور رقابتها کنار رفت. در اين وزن کشتيگيران هند و ازبکستان به ديدار فينال راه يافتند.

در وزن 50 کيلوگرم ميثم دلخاني در دور اول امان گلياف شاتليک از ترکمنستان را با نتيجه 10 بر 2 شکست داد، اما در دور دوم با نتيجه 7 بر صفر مغلوب کامرانالدين زينالدينوف از ازبکستان شد و به ديدار ردهبندي راه يافت. حريف وي در ديدار ردهبندي تساگانتسيج از مغولستان است. در اين وزن کشتيگيران ازبکستان و قزاقستان به ديدار نهايي راه يافتند.

در وزن 54 کيلوگرم محمدحسين مرادالياسي در دور نخست با نتيجه 3 بر صفر از سد تينچيتبک عبديکوف از قرقيزستان گذشت. وي در دور بعد نيز سرنتوگتوخ از مغولستان را با نتيجه 6 بر صفر شکست داد و به ديدار فينال راه يافت. حريف وي در ديدار فينال يلنور مخامدجان از قزاقستان است.

در وزن 58 کيلوگرم مهدي مرادحاصلي در دور نخست با نتيجه 9 بر صفر مغلوب ماديار شاپيف از قزاقستان شد و با توجه به شکست اين حريف در دور بعد، مرادحاصلي از دور رقابتها کنار رفت. در اين وزن کشتيگيران ازبکستان و قرقيزستان فيناليست شدند.

در وزن 63 کيلوگرم حسين اسدي در دور نخست با نتيجه 6 بر 5 ديدار آمان نظراف از ترکمنستان را شکست داد؛ وي در دور بعد نورکانات نورخامتوف از قزاقستان را 7 بر صفر مغلوب کرد. اسدي در مرحله نيمه نهايي دينش از هند را 7 بر صفر شکست داد و به ديدار فينال راه يافت. حريف وي در ديدار فينال رستم رحمتالهيف از قرقيزستان است.

در وزن 69 کيلوگرم کيوان رضايي در دور نخست با نتيجه 4 بر صفر از سد سومينبازار زاندانبود از مغولستان گذشت؛ وي در دور بعد نيز بولوتميرزا سانابيکوف از قرقيزستان را 7 بر صفر شکست داد و به ديدار فينال راه يافت. حريف وي در ديدار فينال تميرلان شادوکايف از قزاقستان است.

ديدارهاي ردهبندي و فينال 7 وزن نخست تا ساعاتي ديگر برگزار خواهد شد.