عضو شوراي فني تيمهاي ملي کشتي آزاد گفت: اگر کادر فني موافق باشد رضا يزداني هم ميتواند در انتخابي وزن 96 کيلوگرم شرکت کند.

علي بيات درباره تکرار انتخابي وزن 96 کيلوگرم کشتي آزاد گفت: با توجه به شرايطي که در اين وزن پيش آمد هيچکدام از کشتيگيران انتظارات ما را برآورده نکردند و تصميم به برگزاري مجدد انتخابي گرفتيم.

به گزارش فارس، وي در پاسخ به اين سوال که آيا رضا يزداني هم شانسي براي حضور در اين انتخابي خواهد داشت عنوان کرد: در اين باره در جلسه گذشته شورا بحث شد و شايد در جلسه آينده هم بحث شود؛ اما تا اين لحظه تصميمي براي حضور يزداني نگرفتهايم.

سرپرست تيم ملي کشتي آزاد تصريح کرد: هم شوراي فني و هم کادر فني علاقمند به حضور يزداني در انتخابي است، اما تا اين لحظه تصميمي گرفته نشده است. احتمال دارد که به اين کشتيگير هم شانسي بدهيم. اگر کادر فني موافق باشد يزداني هم ميتواند در انتخابي وزن 96 کيلوگرم شرکت کند.

بعد از شرايطي که در انتخابي وزن 96 کيلوگرم پيش آمد و عملکرد ضعيف جمال ميرزايي در يونيورسياد دانشجويان جهان، کادر فني و شوراي فني تيمهاي ملي کشتي آزاد تصميم به برگزاري مجدد انتخابي اين وزن در روز 25 مرداد ماه گرفتند، اما در بين اسامي اعلام شده نامي از رضا يزداني به چشم نميخورد.

به نظر ميرسد با توجه به شرايط پيش آمده تمايل مسئولان فني کشتي آزاد به دنبال دادن فرصتي دوباره به قهرمان سابق جهان و مليپوش ايران در المپيک لندن هستند. يزداني در حاليکه در يک قدمي مدال در المپيک قرار داشت در مرحله نيمهنهايي از ناحيه پا دچار مصدوميت شد و از ادامه رقابتها بازماند.

قرار است رقابتهاي انتخابي اين وزن بين جمال ميرزايي، حسن رحيمي، سعيد اميري، حامد طالبي، حامد تاتاري در تاريخ 25 مرداد ماه برگزار و نفر برتر رقابت مذکور در رقابت نهايي با جعفر دليري بر اساس مفاد بند 3-1 از فرآيند انتخاب تيم ملي کشتي آزاد بزرگسالان (قاعده 2 برد، 2 کشتي از 3 کشتي) رقابت کند، تا نفر برتر وزن 96 کيلوگرم مشخص شود.