اخبار لاليگا اسپانيا
رئال به بازیکنان پاریسی نیازی ندارد

رئيس باشگاه رئال اظهار کرد بازيکنان پاريسن ژرمن را نخواهد خريد.به گزارش فوتبال آنلاینبا آمدن کارلو آنچلوتي از پاريس به رئال شايعه شد مربي ايتاليايي تلاش مي کند تا چندين شاگرد سابقش در پاريسن ژرمن را به رئال منتقل کند که در بين آنها انتقال زلاتان ابراهيموويچ و مارکو وراتي بيشتر به گوش مي رسد.
اما فلورنتينو پرس رئيس باشگاه تمايلي به خريد از پاريس ندارد.وي در اينباره گفت:اطمينان دارم هواداران پاريسي تمايلي به از دست دادن هيچ يک از بازيکنانشان را ندارند نه ابراهيموويچ و نه وراتي و نه هيچ کس ديگري را.ما نيز قصد خريد بازيکنان اين تيم را نداريم.
شايعه شده پس از پيوستن ادينسون کاواني به پاريس ،زلاتان از شرايطش ناراضي است و قصد ترک اين تيم را دارد.