روزنامه لندنی در گزارش خود به این نکته اشاره کرده که بیل در ماه اکتبر برای اولین بار پدر شد و نمی خواهد از همسر و فرزندش دور شود
سایت گل- طبق گزارش منتشره در روزنامه لندنی «ایونینگ استاندارد» گرث بیل ستاره ولزی باشگاه تاتنهام به خاطر مسائل خانوادگی تمایلی به جدایی از این باشگاه ندارد.
طبق این گزارش بیل در ماه اکتبر برای اولین بار پدر شد و قصد ندارد که در این روزها از همسرش اما ریس جونز و فرزندش دورشود.
دراین گزارش به این نکته اشاره کرده که به همین خاطر بیل پیشنهاد یونایتد را با دقت بیشتری بررسی می کندو گزینه پیوستن به این تیم را که او را زیاد از خانواده اش دور نمی کند، مد نظر قرار خواهد داد.
دراین میان آندره ویلاس بواس سرمربی جوان تاتنهام اخیرا در صحبت هایی اعلام کرده بود که روی ستاره اش حساب ویژه ای بازکرده و باشگاه تاتنهام به هیچ پیشنهادی برای این بازیکن جوان پاسخ مثبت نخواهد داد.