از برخی آقایان به غیر از تستهای پزشکی تستهای روانی نیز گرفته شود که آیا سلامت روانی و عقلانی دارند یا نه!به گزارش خبرگزاری پارس فوتبال به نقل از گل همانطور که فکر میکردیم گسترش تیم دونده، جوان و با انگیزهای بود اما تجربه و هوشمندی بازیکنان ما بر جوانی آنها غلبه کرد و موفق شدیم بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.درباره ساموئل هم باید بگویم در فوتبال از این اتفاقات میافتد. ساموئل بازیکنی نیست که بخواهد به راحتی اخراج شود. ضمن اینکه اکنون در دوران بدنسازی هستیم و هنوز بازیکنان به شرایط ایدهآل نرسیدهاند.

از خطیبی تست سلامت روانی بگیرید

ابتدا باید ثابت شود که تماسی با سعید آقایی گرفته شده یا نه. از کمیته حقوقی باشگاه استقلال خواستیم به صورت جدی پیگیر این مسئله باشد.جامعه فوتبال میرشاد ماجدی را میشناسد. بهتر است خطیبی خودش را آماده کند چرا که تا آخرین لحظه پیگیر این اتهامات هستم. پیشنهاد میکنم از برخی آقایان به غیر از تستهای پزشکی تستهای روانی نیز گرفته شود که آیا سلامت روانی و عقلانی دارند یا نه!

این درست نیست یک نفر هر چه از دهانش بیرون بیاید بگوید و تشویش اذهان عمومی کند و سپس خودش کنار بکشد. او از مسئولان تبریزی هم انتقاد کرده؛ چطور آن موقع که مسئولان تبریزی گسترش فولاد را به لیگ برتر آوردند آدمهای خوبی بودند ولی چون بازی اول شکست خوردند باید این صحبتها را انجام دهد؟

فحاشی علیه امیر قلعه نویی وشکایت از خطیبی به کمیته منشور

از دقیقه یک تا پایان بازی علیه بازیکنان و کادر فنی شعار دادند اما هیچ وقت نگفتیم چرا به ما فحاشی شده چون با جو ورزشگاهها آشنا هستیم. فوتبال ما سالم است و فکر کنم خطیبی اگر در تیم تراکتوسازی بود حتما از رئیس جمهور نیز انتقاد میکرد!صبح بازی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد برای دیدن قلعهنویی به محل هتل اقامتمان آمده بودند. با این شرایط باید بگوییم مسئولان تیم گسترش فولاد با ما همدستی کردند که تیمشان ببازد؟ واقعا این صحبتها مسخره است.

خطیبی خودش را آماده کند چرا که این مسئله را در کمیته انضباطی پیگیری میکنم و او را به ستاد منشور اخلاقی میکشانم تا از 300 هزار تماسی که عنوان میکند با آقایی گرفته شده یک تماس را ثابت کند.قلعهنویی از این مسئله ناراحت است. به نظرم او حرف درستی در پایان بازی زد و چون برای تراکتورسازی زحمت کشید و این تیم را به آسیا برد حقش بود که این شعارها را علیه وی بدهند!