به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، کارلوس کیروش پس از جلسه امروز خود با تاج وکفاشیان عنوان کرد: پس از صحبتهای دیروز جلسه خوبی با تاج و کفاشیان برگزار کردیم. در جلسه امروز در مورد دو قسمت صحبت کردیم؛ ابتدا سوءتفاهماتی که به وجود آمده بود را به خوبی برطرف کردیم و صحبت خوبی داشتیم.


وی ادامه داد: در مورد صحبتهایی که دیروز زدم با تاج حرفهایی مطرح کردم. معتقدم شفاف و رو در رو باید مسائل را در میان بگذارم و من هم شفاف توضیحاتم را ارائه دادم. در مورد بخش دوم هم در مورد برنامه لیگ صحبت کردیم که خیلی مسئله مهمی است.


سرمربی تیم ملی با اشاره به اینکه درباره کنفرانس روز گذشتهاش دو مسئله وجود دارد، یادآور شد: مسئله اول این است که مهمترین پیغام من روز گذشته این بود که متاسفانه اردوی تیم ملی که قرار بود در پرتغال برگزار شود به خاطر کمبود منابع مالی لغو شد. این مشکل هم تنها برای تیم بزرگسالان نیست بلکه تمام تیمهای مربوطه با آن روبرو هستند.


کیروش تصریح کرد: تیمهای زیادی در داخل و خارج ایران بازی کردند و هیچ شکی نیست که بزرگترین مشکل ما هم اکنون همین موارد است که بدون حمایت نمیتوانیم به کارهای لازم برسیم و کار خود را پیش ببریم. روز گذشته در بخشی از حرفهایم گفتم که لیگ برتر و جام حذفی باید مناسب و منظم برگزار شود بدون لیگ پویا نمیتوانیم تیم ملی خوبی داشته باشیم. جام حذفی هم باید به خوبی اجرا شود و این مهم است که این دو به خوبی اجرا شوند که پس از آن میتوانیم تیم ملی خوبی داشته باشیم.


سرمربی تیم ملی یادآور شد: یک سری اهالی رسانهای روز گذشته بودند و شاهدند که دغدغه من این بود که جام حذفی و لیگ خوبی داشته باشیم اگر بخواهیم به این هدف دست یابیم باید همکاری خوبی داشته باشیم و برنامریز مناسبی انجام دهیم. امروز با تاج در این باره صحبت کردیم که لیگ مناسب و خوبی داشته باشیم واز منافع تیم ملی و سازمان لیگ حمایت کنیم. صحبت ما امروز این بودکه بدون برنامهریزی منظم نمیتوانیم به اهداف خود برسیم.


وی افزود: طبق صحبتهای که امروز انجام شد تنها یک مشکل باقی میماند و آن هم تاریخ برگزاری بازیهای لیگ قهرمانان آسیا در اختیار فدراسیون، سازمان لیگ و من نیست و متاسفانه این موضوع هم دست ما نیست. در مجموع باید راهکار مناسبی در نظر گرفت که از منافع تیم ملی حمایت شود. نقطه نظرات خود را و برنامههای پیشبینی شده را به سازمان لیگ تحویل دادیم هیچ شکی ندارم که از سوی سازمان لیگ و فدراسیون همانطور که قبلا حمایت میشدم هم اکنون هم این روال ادامه دارد.


کیروش تصریح کرد: به علت اینکه تاریخ مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دستمان نیست سعی کردیم راهکار مناسبی پیدا کنیم اما در این باره من صحبت نمیکنم و به زودی خود تاج در این باره صحبت میکند. باید بگویم جلسه خوبی داشتیم و سوءتفاهمات برطرف شد. نقطه نظرات خود را ارائه دادیم و توانستیم متوجه شویم بزرگترین مشکل کجاست. پیغام من روز گذشته درست منتشر نشده بود اما جلسه امروز سودمند بود. معتقدم باید با حمایت مناسب به راهکار خوب برسیم.


کیروش عنوان کرد: نکته مهمی که در اینجا باید مطرح شود این است که ما هر راهکاری را که به خاطر لیگ قهرمانان آسیا ارائه دهیم دست ما بسته است و واقعا محدودیتی در لیگ برتر و جام حذفی داریم که به تاریخ لیگ قهرمانان آسیا وابسته است.


وی ادامه داد: اگر سازمان لیگ و فدراسیون میتوانستند لیگ قهرمانان آسیا را مدیریت کنند ما میتوانستیم هماهنگی بیشتری داشته باشیم اما این موضوع از دست آنها خارج است. اگر ما فرض را بر این بگیریم مسابقات دی ماه تمام شود اما لیگ قهرمانان آسیا اردیبهشت سال دیگر به اتمام میرسد. مشکل اساسی اینجاست که از دست ما خارج است.


سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که آیا دیگر عصبانی نیست، گفت: طبق صحبتهایی که تاج کرد اگر ما اردوها را به موقع انجام دهیم همه چیز حل است. من به لحاظ شخصیت تیم ملی خوشحال نیستم که اردوها لغو شود اما از لحاظ شخصی خوشحال هستم.