مديرعامل باشگاه پرسپوليس در حاشيه تمرين امروز تذکري جدي به قاسم دهنوي بابت مصاحبههايش داد.

مصاحبههاي قاسم دهنوي در يکي دو روز گذشته و ايجاد تنشهاي مختلف باعث شد تا محمد رويانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس در حاشيه تمرين امروز تذکري جدي به قاسم دهنوي بدهد.

به گزارش فارس، وي به دهنوي گفت: عليرغم اينکه ميدانم حق با تو است اما نبايد از هرگونه مصاحبههاي تنشزا استفاده کني چون پرسپوليس نياز به آرامش دارد. همچنين پس از تمرين امروز نامي از اعضاي هيئت مديره پرسپوليس به بازيکنان اين تيم بابت برد مقابل تراکتورسازي يک سيمکارت رايتل و حواله ماشين لباسشويي هديه داد. اين سيمکارتها به بازيکنان داده شد.