وکيل حقوقي قاسم دهنوي شب گذشته با محمد رويانيان ديدار کرد.

پس از بيانيه باشگاه سپاهان و شکايت از قاسم دهنوي در مراجع قضايي شب گذشته وکيل حقوقي هافبک پرسپوليس با رويانيان ديدار کرد.

به گزارش فارس، در اين جلسه در خصوص شکايت از قاسم دهنوي و الفاظ به کار برده در بيانيه باشگاه سپاهان که بر روي خروجي اين باشگاه آمده بود، بحث و تبادل نظر شد و مقرر گرديد پس از گفتوگو و در صورت نظر مثبت دهنوي، مسئولان باشگاه پرسپوليس و وکيل حقوقي دهنوي از باشگاه سپاهان شکايت کنند.

در اين جلسه همچنين در خصوص پرداخت طلب سپاهانيها و گرفتن طلب پرسپوليس از اصفهانيها نيز بحث و تبادل نظر شد. برخي از مسئولان باشگاه پرسپوليس در اين جلسه حضور داشتند.