بازيکن برزيلي بارسلونا اعلام کرد که براي هماهنگ شدن با تيم به زمان بيشتري نياز دارد.

نيمار پس از اولين بازياش براي بارسلونا اظهار داشت: خوشحالم که اولين بازي را انجام دادم. از اينکه ميتوانم براي بارسلونا بازي کنم، احساس غرور ميکنم. به زمان بيشتري نياز دارم تا خودم را با تيم هماهنگ کنم و براي مسابقه آماده شوم.

به گزارش فارس،بازيکن برزيلي درباره عملکرد خود مقابل لچيا گدانسک گفت: تکلهاي قدرتمندي روي من انجام شد اما همه چيز خوب است. آنها به من صدمهاي نزدند. صحبتهاي زيادي با مارتينو نداشتم اما او حمايت کامل باشگاه و بازيکنان را دارد.

نيمار هنوز منتظر لحظهاي است که بتواند در کنار مسي بازي کند و در اين باره ادامه داد: با او احساس راحتي ميکنم. او يک اسطوره براي من است و خوشحالم که ميتوانم در کنارش بازي کنم. مسي بازيکن و انسان بزرگي است و ميخواهم براي تداوم شاد کردن هواداران بارسا به او کمک کنم.

وي خاطرنشان کرد: وقتي به زمين نيوکمپ رفتم از خدا تشکر کردم. اين يک افتخار واقعي براي من است که اينجا بازي کنم. بازي مقابل سانتوس عجيب و متفاوت خواهد بود اما تيم من اکنون بارسلونا است.