شیث یکی از فرزندان ماست. نباید او طرد شود. متاسفانه برخی رفتارها برای برخی از آدمها بزرگنمایی میشود.
سایت گل - محمد مایلیکهن، سرمربی صبای قم که در هفتهی دوم باید به مصاف شاگردان یحیی گلمحمدی بروند، امروز در مصاحبهی مطبوعاتی پیش از این دیدار حضور یافت و از شرایط این بازی گفت :
نفت تهران-صبای قم؛ شرایط بازی چطور است ؟
دو تیم بازی اول خود را پیروز شدهاند و طبیعتا در دیدار دوم شناخت بهتری از یکدیگر داریم. ما نفت را آنالیز کردهایم. بازیکنان جوانی دارد.
هر دو تیم برای کسب سه امتیاز به میدان خواهند رفت. امیدوارم بازی خوبی شود. ما شرایط خوبی داریم و تمرینات خوبی هم انجام دادهایم. در بازی اول نقاط ضعفی داشتهایم که به دنبال این هستیم تا در این دیدار آنها را تکرار نکنیم.
پیروزی در اولین گام؛ چطور بود ؟
طبیعتا از پیروزی در بازی اول راضی هستم. البته میتوانستیم تعداد گلهای بیشتری به ثمر برسانیم اما کسب سه امتیاز در بازی اول باارزش بود و خدا را شکر که این اتفاق رخ داد.
صبای 100 درصدی؛ تا چه زمانی باید انتظارش را بکشیم ؟
نمیشود به طور مطلق این موضوع را عنوان کرد. به طور کلی هرچه رو به جلو میرویم شرایط تیمها در یک سری مسائل بهتر میشود و یک سری دیگر هم شرایط به ضرر تیمها خواهد بود. تیمها آمادهتر میشوند اما احتمال مصدومیت و محرومیت وجود دارد که به تیمها لطمه میزند.
نمایش جوانترها؛ راضیکننده بود ؟
من از تمامی بازیکنان راضی هستم. آنها به خوبی تمرین میکنند و وظیفه خود را به خوبی در زمین انجام میدهند. جا دارد از آنها تشکر کنم که در بازی اول فوقالعاده بودند و مزد زحمات و تمرینات خود را گرفتند. در نیمکت هم بازیکنان خوبی داریم که میتوانند به ما کمک کنند.
شیث رضائی در تمرینات صبا؛ چرا و چگونه ؟
شیث یکی از فرزندان ماست. نباید او طرد شود. متاسفانه برخی رفتارها برای برخی از آدمها بزرگنمایی میشود. اینطور نیست که ما اشتباه نکنیم. ما هم باید مراقب رفتار خود باشیم. کاری که هر فرد عادیای میتواند انجام دهد ما نمیتوانیم انجام دهیم. البته معتقدم درباره شیث یک مقدار بزرگنمایی شده. آن زمان که در پرسپولیس محروم هم بود من با او در تماس بودم. به عنوان برادر این کار را انجام میدهم هماکنون هم در تمرینات ما حاضر میشود، من کار خاصی انجام ندادهام.
محرومیت شیث تمام شود جذب میشود ؟
ما در پست دفاع وسط چهار بازیکن خوب داریم که فکر نمیکنم نیازی به بازیکن جدید داشته باشیم.
اظهارات کیروش در مورد برگزاری جام حذفی؛ بعد از اتمام لیگ ممکن است؟
من نمیتوانم در مورد این مسائل صحبت کنم زیرا برخی افراد میگویند جلسه مربوط به بازی صبا و نفت است اما فکر میکنم باید کاری انجام بدهیم که همه دنیا این کار را میکنند. فکر نمیکنم کشورهایی که تازه هم فوتبالشان پیشرفت کرده چنین کاری را کرده باشند و غیرممکن است که ملیپوشان را از باشگاهها بگیرند. در موزامبیک هم این کار صورت نمیگیرد.