عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال گفت: شايد در مجمع عمومي فدراسيون فوتبال، کفاشيان از سمتش برکنار شود.


حيدر بهاروند گفت: دولت جديد بايد به تيم ملي کمک کند. ما سال جام جهاني را پيش رو داريم و دولت بايد در تصميمگيريهايي که براي فدراسيون صورت ميگيرد اختيار را بر عهده مجمع قرار دهد.

به نقل از فارس، وي ادامه داد: شايد در مجمع علي کفاشيان از سمت خود برکنار شود. به هر حال اين مسائل وجود دارد و بايد همه دست به دست هم دهيم تا در سال جام جهاني شرايط را براي حضور هرچه موفقتر ايران در اين رقابتها محقق کنيم.

عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال در خصوص فرصت يک ماهه AFC به ايران براي تحويل مدارک خود جهت گرفتن ميزباني جام ملتهاي آسيا يادآور شد: اين زمان خوبي است که به ما داده شده است. ما امکانات خوبي داريم و چرا قدرت بزرگي چون ايران نتواند ميزباني جام ملتهاي آسيا را داشته باشد. فدراسيون بودجه محدودي دارد و دولت بايد در اين زمينه کمک کند و بيشتر هزينهها را پرداخت کند.

بهاروند افزود: ما ميتوانيم در اين يک ماه ورزشگاههاي خود را آمادهتر کنيم. براي ميزباني جام ملتهاي آسيا زمين يک موضوع است و محل اقامت تيمها و هواداران و همچنين حمل و نقل آنها موضوع ديگري است که بايد مهيا و فراهم باشد. دولت بايد در اين زمينه کمک کند. ميتوانيم اين ميزباني را بگيريم. يک ماه فرصت خوبي است تا کارهاي خوبي انجام دهيم.

وي تاکيد کرد: کارهاي کلان در فدراسيون فوتبال بايد با هماهنگي هيئت رئيسه انجام شود؛ اگر موضوع و يا انتقادي باشد ما در هيئت رئيسه مطرح مي کنيم. مطمئنا اگر علي کفاشيان و يا ساير مسئولان بخواهند تصميماتي بگيرند که به ضرر فوتبال باشد ما در هيئت رئيسه جلوي آن ميايستيم.

وي در خصوص اينکه علي نامي علي کفاشيان در بين افرادي که پاداش وارد کردن ماشين قرار گرفت و همين موضوع حاشيههايي را به وجود آورد، گفت: به نظر من علي کفاشيان به عنوان رئيس فدراسيون فوتبال بعد از آن همه انتقادهاي تندي که در بسياري از مواقع به دليل نتيجه نگرفتن تيم ملي عليهاش اعمال شد، حقش بود که يک ماشين وارد بکند و پاداش صعود به جام جهاني بگيرد اما او نخست بايد شرايطي را فراهم ميکرد تا بازيکناني نظير اشکان دژاگه که زحمات زيادي براي موفقيت تيم ملي کشيدند و نامشان در بين بازيکناني که پاداش صعود به جام جهاني ميگيرند نيست قرار بگيرد و بعد از آن براي خودش.

وي ادامه داد: من يادم هست بعد از بازي با ازبکستان چقدر توهين به علي کفاشيان و هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال شد. الآن هم فدراسيون اين وقت را دارد تا چند روز باقيمانده به پايان مديريت وزارت ورزش فعلي اسامي بازيکناني که در ليست گرفتن پاداش نيستند را به اين وزارتخانه ارسال کرده تا آنها پاداش خود را دريافت کنند.

وي ادامه داد: براي گرفتن پاداش بازيکنان در اولويت هستند، اين را نبايد فراموش کرد. البته از سوي وزارت ورزش در خيلي از مواقع کارشکني شد، خيلي از مواقع پول کمکي به فدراسيون فوتبال ندادند و شما ميدانيد ما اگر ازبکستان را در تهران ميبرديم کار تمام بود ولي بسياري تلاش ميکردند ما به جام جهاني نرويم. من در زمان محمد دادکان هم يادم هست خيلي کارها کردند که تيم در جام جهاني حذف شود اما آقاي دادکان ايستاد و از سرمربي تيم ملي حمايت کرد در حاليکه رئيس وقت سازمان تربيت بدني ميخواست او را برکنار کند. به هر حال اختلافاتي به وجود آمد و در همان آلمان و در حالي که دعا ميکردند ما بازي به آنگولا را واگذار کنيم آنطور آقاي دادکان را کنار گذاشتند که بسيار غيراخلاقي بود. متأسفانه باندبازي در ورزش ما وجود دارد و باندبازي آفت ورزش است.

بهاروند با بيان اين مطلب که اگر ايرادي از فدراسيون فوتبال ببينم آن را بازگو خواهم کرد، اظهار داشت: ما در 4-5سال گذشته چهار بار کانديداي بهترين فدراسيون آسيا بوديم، دو سال هم به عنوان بهترين فدراسيون سال آسيا انتخاب شديم اما به اين موضوع هم ايراد گرفتند. البته ايراداتي هست و بايد همه ضعف ها برطرف شود. حتي کشورهاي پيشرفته دنيا مانند ايتاليا و برزيل هم دچار افت ميشوند اما باز تلاش ميکنند دوباره به اوج برگردند. شرايطي که اين روزها برزيل دارد.

اين عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال اضافه کرد: الآن هم نميتوان براي پاداش گرفتن کفاشيان به او ايراد گرفت اما در مرحله نخست بازيکنان تيم ملي بايد پاداش هايشان را بگيرند و بعد به مديريت برسد. من يادم هست در روزهايي که تماشاگران سرتاپاي کفاشيان را فحش ميدادند. فدراسيون هم با مشکلات مالي عديدهاي روبرو بود ولي توانست شرايطي را فراهم کند که تيم ملي به جام جهاني برود. وزارت ورزش هيچگونه کمک شاياني به ما نکرد. زماني که دلار 1100تومان رسيد و وقتي به 3500تومان رسيد حمايت چنداني از فدراسيون فوتبال نشد. از تبليغات تلويزيوني هم بايد 90ميليارد تومان به فدراسيون فوتبال و باشگاه تعلق ميگرفت که فقط 13-14ميليارد تومان آن را ميدهند در حالي که فدراسيون کوتاه نيامد چرا که 80درصد اين پول براي باشگاهها هست و بخشي هم به فدراسيون و سازمان ليگ ميرسد. ما سال گذشته در فدراسيون فوتبال پاي اين موضوع ايستاديم ولي وزارت ورزش همراهي نکرد. عليرغم اينکه حق پخش واقعي تلويزيون بالاي 250ميليارد تومان بود ما به 90 ميليارد تومان راضي شديم اين مبلغ پرداخت نشد. در حاليکه با اين پول بخش اعظمي از مشکلات ما در فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ و حتي مشکلات باشگاهها هم برطرف ميشد.

اين عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال تأکيد کرد: اگر هواپيمايي آسمان نبود تيمملي حتي براي تهيه بليط پرواز مليپوشان به قطر و کره مشکل داشت اما مديران هواپيمايي آسمان را آنطور که من شنيدم به خاطر حمايت از تيم ملي برکنار کردند آن هم در همان هنگامي که تيم ملي به تهران آمد. ولي بايد توجه داشت تيم ملي براي شخص نيست، تيم ملي براي مردم است.

وي افزود: الآن هم براي برپايي اردوهاي تيم ملي و ميانگين براي هر اردو يک ميليارد تومان پول نياز است و بايد به فدراسيون فوتبال کمک شود تا بتواند برنامههاي تيم ملي براي حضور پرقدرت در جام جهاني را به نحو شايسته انجام دهد. ما منتظريم دولت جديد بيايد و انشالله مشکلات مالي فدراسيون حل شود. بايد به حساسيت رشته فوتبال اهميت ويژهاي قائل شد و رسيدگيهاي ويژهاي به اين رشته داشت. رشتههاي ديگر ورزشي هم خوب هستند اما هيچکدام به پاي فوتبال نميرسند. هيچکدام تأثيرگذاري فوتبال را ندارند. اميدوارم دولت، رسانهها و اهالي فوتبال کمک کنند تا زماني که به جام جهاني مانده ايرادات را برطرف کنيم و نمايش قابل قبولي در جام جهاني داشته باشيم. من هم قبول دارم ايراداتي هست و بايد برطرف شود.