مسئولان باشگاه پرسپوليس براي حضور هامبورگيها در ايران جلسه فوقالعاده تشکيل دادند.

مسئولان باشگاه پرسپوليس پس از پيگيريهاي لازم بالاخره با موافقت باشگاه هامبورگ براي سفر به ايران مواجه شدند. از همين رو مسئولان باشگاه پرسپوليس امروز جلسه فوقالعادهاي را در محل باشگاه تشکيل دادند و در اين جلسه نحوه حضور هامبورگ در ايران و مکاتبه با اسپانسرها براي پرداخت هزينهها بحث و تبادلنظر شد.

به نقل از فارس، مسئولان باشگاه پرسپوليس قرار است گفتوگويي با صندوق حمايت از قهرمانان داشته باشند تا آنها نيز که قبلا موافقت خود را با اين بازي و هزينههايش با جذب اسپانسر اعلام کرده بودند هماهنگيهاي لازم را انجام دهند.

همچنين قرار است با توجه به اينکه هامبورگيها ماه ژانويه را براي اين بازي اعلام کردهاند گفتوگويي نيز با علي دايي انجام شود که در صورت موافقت او اين موضوع به اطلاع هامبورگيها رسيده شود.

گفتني است پرسپوليسيها موافقت خود را با اين پيشنهاد هامبورگيها اعلام کردهاند و در صورت تاييد دايي و مسئولان صندوق حمايت از قهرمانان که کارهاي مالي اين بازي را برعهده خواهند داشت سفيدپوشان آلماني ماه ژانويه به تهران سفر خواهند کرد. در جلسه شب گذشته نيز که بين رويانيان و معاونين باشگاه برگزار شد در خصوص کليه موارد بحث و تبادلنظر کرد.

همچنين مسئولان باشگاه پرسپوليس قرار است مکاتباتي با وزارت امور خارجه و وزارت ورزش نيز در اين خصوص داشته باشند.