عضو کميته برگزاري مسابقات ليگ قهرمانان آسيا ميگويد به دليل درخواست ايران، مهلت ارسال ضمانتهاي دولتي به AFC براي هشت کشور نامزد ميزباني جام ملتهاي 2019 تمديد شده است.

شاهين رحماني با اشاره به تمديد مهلت ايران براي ارسال مدارک ميزباني جام ملتهاي آسيا به AFC، اظهار کرد: فدراسيون فوتبال ايران قرار بود تا آخر ماه جولاي شش سند ضمانت را که هر کدام به وسيله وزراي مربوطه امضا شده باشد را به AFC بفرستد، اما پيشتر از اين فدراسيون از کنفدراسيون فوتبال آسيا درخواست کرده بود که به دليل تغييرات دولتي در ايران فرصت آنها يک ماه تمديد شود که اين درخواست از سوي AFC پذيرفته شد.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: در ابتدا 11 کشور خواهان ميزباني جام ملتهاي آسيا در سال 2019 بودند. در حال حاضر اين تعداد به هشت کشور رسيده و لبنان، ميانمار و مالزي انصراف دادهاند. در مرحله اول کشورها بايد اسناد تضميني که از سوي دولت به امضا رسيده بود را به AFC ميدادند، اما مهلت AFC که در ابتدا پايان ماه مي بود به دليل درخواست کشورهاي مختلف هر ماه عقب ميافتاد و الان هم به خاطر درخواست ايران مهلت اين کار پايان ماه آگوست اعلام شده است.

رحماني درباره روند تعيين ميزبان اين تورنمنت به ايسنا، گفت: در ماه سپتامبر کارگاهي تشکيل ميشود و به نامزدها اعلام ميشود که نحوه ارائه مطالبشان براي کسب ميزباني چگونه باشد. در مرحله بعد فهرست نيازمنديهاي مربوط به کسب ميزباني به کشورها اعلام ميشود که مسائل جزئيتري در اختيار فدراسيونها قرار ميگيرد. مساله مهم اين است که در اين مراحل ديگر خود فدراسيونها بايد الزامات مربوطه را فراهم کنند و نيازي به ضمانت دولتها نيست. در اين مراحل از آنجايي که کار جزئيتر ميشود، به نظر من کسب رضايت مسئولان AFC سختتر است. سپس نوبت به مرحله بازرسي ميرسد که مسئولان AFC از کشورهاي نامزد و شرايطشان بازديد ميکنند و در نهايت سپتامبر 2014 اعلام ميشود که ميزبان جام ملتها کدام کشور است.