پراندلي سرمربي تيم ملي ايتاليا ضمن تمجيد از عملکرد بالوتلي از زمان بازگشتش به سري آ و ميلان گفت که فصل جديد همه چيز براي روسونري با ماريو راحتر مي شود.

ماريو بالوتلي مهاجم جوان و اصلي تيم ملي ايتاليا تصيميم گرفت سرانجام پس از گدشت چند سال در زمستان گذشته به باشگاهي نقل مکان کند که هميشه يک طرفدار متعصب او بده،حتي زماني که در اينتر حضور داشت هرگز سعي نکرد اين علاقه را پنهان کند.با تمام اين اوصاف ماريو بالوتلي زمان بازگشت دوباره به سري آ به خوبي در ميلان کنترل و مديريت شده ،موضوعي که چزاره پراندلي از آن بسيار خوشحال است.

به گزارش پايگاه هواداري ميلان در ايران، پراندلي در مصاحبه با نشريه رمي کوريره دلوسپورت چنين گفته:"ماريو از آن دست بازيکناني است که نياز به صلح و آرامش دارد.چيزي که ماکس آلگري و تمام کساني که در ميلان حضور دارند به خوبي آن را مديريت کرده اند."

"کاملا از اينکه تا اين لحظه از جمله مربياني بودم که با او کار کرده ام بسيار خوش شان هستم.ميلان به خوبي توانسته ماريو بالوتلي را متحول و مديريت کند"

ميلان فصل گذشته با قرار گرفتن در رتبه سوم به کارش در سري آ پايان داد.