سرمربي تيم فوتبال تراکتورسازي تبريز، تمرين امروز (يکشنبه) تيمش را تعطيل کرد.

مجيد جلالي که هم اکنون براي جويا شدن از حال مهدي کريميان در بيمارستان امام رضا (ع) تبريز حضور دارد تمرين امروز (يکشنبه) تيمش را تعطيل کرد.

به گزارش ايسنا ، سرمربي تيم فوتبال تراکتورسازي همچنين براي چندمين بار از هواداران خواست که به بيمارستان نيايند.