جريمه نقدي براي پرسپوليس و تراکتورسازي ديدار دو تيم پرسپوليس و تراکتورسازي تبريز در حالي دوم مرداد ماه برگزار شد که تماشاگران تيم پرسپوليس نسبت به داور مسابقه فحاشي کرده و از سوي قاسم دهنوي –بازيکن تيم پرسپوليس رفتارهاي زننده و غير ورزشي صورت گرفت. بر همين اساس کميته انضباطي باشگاه پرسپوليس را به دليل تخلفات تماشاگرانش به پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدي و دهنوي را به پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم کرد و به اين بازيکن تذکر داد در صورت تکرار تخلفات، محروميت براي اين بازيکن در نظر گرفته مي شود. به دليل تخلفات تماشاگران تيم تراکتورسازي تبريز اين باشگاه به 100 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد. اين تيم به دليل تاخير در ورود به زمين مسابقه در نيمه دوم(3 دقيقه تاخير) به پرداخت 9 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.ضمن اينکه کميته انضباطي به مسئولان اين دو باشگاه تذکر داد در مسابقات بعدي اقدامات لازم به منظور برخورد با هواداران متخلف و جلوگيري از تخلفات را انجام مي دهد و جرايم شديدي از جمله کسر امتياز متوجه باشگاهها خواهد شد.