بخش انگلیسی سایت subsidesports پیراهن دوم و قرمز رنگ ایران را برای فروش در دسترس کاربرانش قرار داده است.
پیراهنی که نام اشکان دژاگه پشت آن حک شده و قیمتش 75 پوند است.

قیمتی که بسیاری از کاربران این سایت، آن را برای پیراهنی که اصل هم نیست، گران می دانند.