مرجع خبری رئال مادرید : رئال براي چهارمين سال پياپي به آمريكا رفت و در لس انجلس تمرين كرد . نگاهي به برترين عكسهاي رئال در اين سفر مي اندازيم .