تيم بسکتبال ايران در مرحله يک چهارم پاياني رقابتهاي قهرماني آسيا دوباره بايد با اردن بازي کند، اردني که در دوره گذشته در همين مرحله ايران را شکست داد و تيم ملي را حذف کرد.

رقابت هاي بسکتبال قهرماني آسيا امروز ادامه پيدا کرد که در جريان بازي هاي مرحله دوم اردن به مصاف ژاپن رفت و با نتيجه 65 بر 56 به پيروزي رسيد و به عنوان تيم چهارم راهي مرحله يک چهارم پاياني شد. اردن با اين نتيجه بايد در مرحله بعدي به مصاف ايران برود.

به گزارش ايسنا ، رقابت ايران و اردن تکرار مرحله يک چهارم نهايي دوره گذشته است که اردني ها با پيروزي بر ايران شانس سهميه المپيک لندن را براي ملي پوشان از بين بردند.

حالا ايران که هم اکنون به مصاف قزاقزستان رفته است بايد دوباره به مصاف اردني برود که دو سال پيش تلخ ترين خاطره را براي بسکتبال ايران ايجاد کرد.