نماينده ايران در مرحله مقدماتي مسابقات روئينگ قهرماني جوانان جهان به رتبه چهارم گروه خود رسيد.

محمد حمزهنتاج تنها نماينده ايران در مسابقات جهاني روئينگ است که از امروز در ليتواني آغاز شده است.

بر اساس گروهبندي مسابقات، حمزه نتاج در مرحله مقدماتي با حريفاني از پاراگوئه، آلمان، کانادا و ايتاليا همگروه بود.

وي ساعت 18 و 42 دقيقه عصر امروز به وقت محلي رقابت خود را آغاز کرد و در پايان با کسب زمان 8 دقيقه و 40 ثانيه و 6 صدم ثانيه پس از نمايندگان آلمان؛ کانادا و ايتاليا به مقام چهارم رسيد و با رفتن به مرحله شانس مجدد از گروه ششم صعود کرد.

سه ورزشکار برتر هر گروه به طور مستقيم راهي مرحله يک چهارم خواهند شد.

اين مسابقات همچنين براي کسب سهميه المپيک جوانان است که سال آينده در چين برگزار ميشود.