تمرين امروز پرسپوليس در شرايطي برگزار شد که بازيکنان و کادر فني اين تيم در تماسهاي تلفني به محمد نوري بابت از دست دادن پدربزرگش تسليت گفتند.


تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس از ساعت 10:30 امروز تنها به مدت يک ساعت برگزار شد. در اين تمرين 60 دقيقهاي، بازيکنان تمرينهاي سبکي را انجام دادند و به کارهايي مانند گرم کردن و حفظ توپ پرداختند.

به گزارش فارس، در پايان تمرين، علي دايي نيز تمرينات ويژهاي را براي دروازهبانان درنظر گرفته بود. او به سمت دروازه شوت ميزد و با هر توپي که وارد دروازه ميشد، به کُري خواندن براي دروازهبانان ميپرداخت.

* در تمرين امروز بازيکنان و کادر فني پرسپوليس در تماس هاي تلفني با کاپيتان محمد نوري به او بابت از دست دادن پدر بزرگش تسليت گفتند.

* سرمربي پرسپوليس عيد فطر را به تمام بازيکنان تبريک گفت.

* قرمزپوشان روز يکشنبه به ديدار سايپا خواهند رفت. به همين دليل فيلم ديدارهاي سايپا در اختيار پرسپوليس قرار گرفت.