به گزارش خبرگزاری فارس، ایوب والی در تمرینات پیش از شروع فصل فولاد خوزستان در اردوی تهران و در دیدار دوستانه مقابل نفت تهران از ناحیه زانو دچار مصدوم شد.


والی چندین هفته فیزیوتراپی کرد که این موضوع تاثیری در روند بهبودی او نداشت تا اینکه پزشکان تصمیم گرفتند پای این بازیکن را عمل کنند.


والی چهار روز پیش پای خود را عمل کرد و طبق گفته پزشکان تا 5 هفته نمی تواند عمل کند.