به گزارش خبرگزاری فارس، سایت سوریگا در تحلیلی که در مورد اوربرو منتشر کرد، از ویلیام سیروس آتشکده به عنوان یکی از 3 بازیکن مهم این تیم نام برده است. مطابق این گزارش انتقادی که به لژیونر مورد نظر کارلوس کیروش گرفته شده، مصدومیتهای این بازیکن بوده که خللی در حضور این بازیکن برای تیم سوئدی ایجاد کرده است.


در کنار بازیکن جوان و آینده دار ایرانی،همچنین از اسکار یانسون و ایلیار بریشا به عنوان دو بازیکن حائز اهمیت دیگر اوربرو نام آورده است.


اوربرو هم اکنون با 39 امتیاز از 17 بازی صدرنشین لیگ دو سوئدیها موسوم به «سوپرتتان» است.