به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی محمد نبی بعد از جلسه رسیدگی به وضعیت باشگاههایی که امکاناتشان دچار نقص است در مورد گرفتن میزبانی جام ملتهای آسیا گفت:این موضوع مربوط به روابط عمومی فدراسیون فوتبال است که آنها موضوعات را آماده کردند و به تأئید کفاشیان رسیده است. آخر مرداد همه این مسائل جمعبندی میشود و پس از تأئید هیئت رئیسه فرستاده خواهد شد.


وی در مورد اینکه احتمال کسب میزبانی چقدر است، عنوان کرد: شانس خوبی داریم اما باید کمیته اجرایی کنفدراسیون آسیا این مسئله را تأئید کند و با تلاش ما به تصویب برسد. این فرآیند سه مرحله دارد، اول آماده کردن مستندات، دوم فرستادن مستندات به کمیته مسابقات و مرحله سوم تأئید این موضوع در کمیته اجرایی. ما دو مسیر را رد کردیم و تنها مرحله سوم باقی مانده است.


نبی در مورد کسر امتیاز از تیمهایی که هوادارانشان فحاشی میکنند عنوان کرد: در کمیته انضباطی و کمیته استیناف قضاتی وجود دارد که در این ارتباط تصمیمگیری میکند و فدراسیون فوتبال در آن دخیل نیست. این موضوع قانون است و در آئیننامه آمده. فرهنگ رفتار مناسب باید به وجود بیاید مسئلهای که هنوز در ورزشگاههای ما جا نیفتاده است.


دبیرکل فدراسیون فوتبال در مورد برنامههای تیم ملی اظهار داشت: 12 یا 11 شهریور اولین اردوی ما در اروپا برگزار میشود حتی کشور این اردو مشخص شده اما تا قرارداد ما با کمپ تمرینی نهایی نشود اعلام نمیکنیم تا هفته بعد این موضوعات را پس از نهایی شدن اعلام خواهیم کرد. دو دیدار دوستانه پیشبینی شده که در این 12 روز انجام خواهد شد. یک بازی با تیم باشگاهی و بازی دیگر نیز با یک تیم ملی. کیروش هفته آینده به ایران باز میگردد و پس از هماهنگیها این موضوع را قطعی خواهیم کرد.


نبی درباره صحبتهای تاج که اعلام کرده از داخل ایران اطلاعات به AFC دادند که باشگاههایی که امکاناتشان کسری دارد تعدادشان از 4 باشگاه به 9 باشگاه رسیده است، گفت: البته موضوع بدین صورت نیست. معمولاً باشگاههای لیگ برتری که ورزشگاههایشان دچار مشکل است در رسانهها این مسئله منعکس میشود و آنها این موضوع را میفهمند. ما به این نتیجه رسیدیم که کسری باشگاهها به اطلاع AFC رسیده اما اینکه این موضوع به شکل خاصی به اطلاع آنها رسیده، یا از طریق رسانهها مطرح شده است را نمیدانیم.


وی در مورد اینکه آیا فرد خاصی از کادر فنی تیم ملی کم میشود عنوان کرد: در حال حاضر همان دوستان حضور دارند و هیچ تغییر نشده است.


نبی در مورد اینکه آیا با پیشنهاد ایران مبنی بر برگزاری مسابقات یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شروع فصل بعد موافقت میشود، گفت: ما پیشنهاد منطقی را ارائه کردیم با توجه به اینکه چهار نماینده آسیا در جام حذفی هستند این اتفاق تأثیر مستقیم در عملکرد آنها و آمادهسازیشان دارد. این مسئله سیاست فیفا نیست و AFC میتواند به بررسی آن بپردازد. این موضوع ابتدا در کمیته مسابقات بررسی میشود و سپس کمیته اجرایی نظر خود را اعلام میکند. فکر میکنم از شانس خوبی برخوردار هستیم. جلسه رسیدگی به این موضوع در آبانماه یا کنگرهای که در ماه مارچ ( اسفند و فروردین)برگزار میشود بررسی میشود و در جلسه کنگره سالیانه نیز میتواند مورد ارزیابی قرار بگیرد.