پرسپولیس نیوز:هاشمی طبا در خصوص اظهارات فداحسین مالکی توضحاتی ارائه کرد. مصطفی هاشمی طبا در خصوص اظهارات مالکی اظهار داشت:آقای مالکی به من زنگ زد و از من خواست به ستاد بروم.من با او دوستی دیرینه ای دارم و به عنوان نماینده تیم ورزشی دولت روحانی نزد وی نرفتم.

وی افزود:آنجا آقای کامبوزیا هم حضور داشت.آقای مالکی از من پرسید که آیا شما موافقید او مدیرعامل پرسپولیس شود؟من هم به عنوان کسی که طرف مشورت قرار می گیرد مخالفت کردم و گفتم درست نیست او مدیرعامل شود.

هاشمی طبا در مورد دلایل مخالفتش با مدیرعاملی کامبوزیا گفت:کسی که کار می کند نباید بدون دلیل برکنار شود.من از آقای مالکی و کامبوزیا پرسیدم دلایل برکناری رویانیان چیست اما آنها مطلع نبودند.من زیاد موافق این جور برکناری ها و روی کار آمدن ها هم نیستم.کامبوزیا در آن جلسه به من گفت که عباسی چند نوبت من را خواسته و تأکید کرده که باید مدیرعامل پرسپولیس شوی امامن تمایلی به این کار ندارم.

وی افزود:در آن جله آقای سجادی هم حضور داشت اما یادم نمی آید با سلطانی فر تماس تلفنی گرفته شده باشد.شاید از اتاق دیگری به او زنگ زده اند ومن خبر ندارم!

رییس اسبق سازمان تربیت بدنی خاطر نشان کرد:حضور من در دفتر آقای مالکی یک نشست رسمی نبود چرا که من سمتی ندارم که بگویم به عنوان نماینده جریان خاصی آنجا رفتم.از اول هم نمی دانستم برای چه از من خواسته نزد او بروم.من فقط مشورت دادم،همین.

هاشمی طبا در خصوص تمایل علی آبادی برای ادامه فعالیتش در کمیته ملی المپیک و احتمال رقابتش با وی نیز گفت:اگر فراخوان دادند من هم کاندیدا می شوم.این دیگر بر عهده مجمع است که چه کسی را انتخاب می کند.