تيم ملي کشتي فرنگي جوانان ايران صاحب يک مدال طلا، يک نقره و يک برنز در مسابقات جوانان جهان شد.

در روز پاياني رقابتهاي کشتي فرنگي جوانان جهان در صوفيه بلغارستان و در آخرين مبارزه ي نمايندگان ايران، بهنام شجعي در ديدار رده بندي وزن 120 کيلوگرم مقابل پل استول از آمريکا ضربه فني شد و مدال برنز جهان را از دست داد.

به گزارش ايسنا، با اين حساب، تيم ملي کشتي فرنگي جوانان ايران صاحب يک مدال طلا توسط فرشاد عيسوند در وزن 50 کيلوگرم، يک نقره توسط يوسف قادريان در 84 کيلوگرم و يک مدال برنز توسط رامين طاهري در وزن 66 کيلوگرم شد تا تيم ايران با سه مدال به کار خود در مسابقات کشتي فرنگي جوانان جهان پايان دهد.

اين درحالي است که امروز مصطفي بهزادي مقدم در ديدار رده بندي وزن 55 کيلوگرم برابر نماينده اشغالگر قدس حاضر نشد و به عنوان پنجم رسيد. در چهار وزن اول هم سيد مصطفي صالحي زاده مقابل کشتي گير رژيم صهيونيستي حاضر نشده بود.

با برگزاري فينال وزن 120 کيلوگرم، رده بندي تيمي مسابقات مشخص مي شود که در همين خبر اطلاع رساني خواهد شد.