رویانیان: دلایل جذب خلعتبری را اعلام میکنم/ کارشناسان درباره مبلغ قرارداد سکوت کنند
نماینده تامالاختیار رویانیان برای مذاکره با مسئولان عجمان امشب به امارات رفت.
نماینده تامالاختیار مدیرعامل پرسپولیس به امارات رفت
رویانیان: دلایل جذب خلعتبری را اعلام میکنم/ کارشناسان درباره مبلغ قرارداد سکوت کنند
نماینده تامالاختیار رویانیان برای مذاکره با مسئولان عجمان امشب به امارات رفت.

به گزارش خبر گزاری فارس، محمد رویانیان قصد داشت برای مذاکره مستقیم با مسئولان عجمان امارات به این کشور سفر کند اما از این تصمیم خود منصرف شد و نماینده تام الاختیارش امشب به امارات رسید تا برای فسخ قرارداد خلعتبری مذاکره کند.
محمد رویانیان در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: نماینده تامالاختیار با رابط ما در امارات در تماس است و به زودی در جلسهای تکلیف خلعتبری را روشن میکنیم البته مبلغی که اماراتیها درخواست کردهاند زیاد است و باید تخفیف دهند.
وی افزود: خیلیها از تلاش های زیاد برای جذب خلعتبری می گویند که باید بدانند جذب وی یک بحث ملی است و من هفته آینده به صورت شفاف و ریز درباره حضور خلعتبری در پرسپولیس و دلایل آن با مردم صحبت خواهم کرد.
رویانیان ادامه داد: از کارشناسان هم میخواهم درباره مبلغ قرارداد خلعتبری سکوت کنند و اگر سؤالی دارند از خود من بپرسند چون حرفهای میلیونی که گفته میشود قسمتی از آن صحیح نیست و هیچکس هم نباید اطلاعات غلط به هواداران ما بدهد. من در این باره چون پروژه کوچکی نبود به صورت شفاف با هواداران حرف خواهم زد.
وی در پایان تأکید کرد: ما بازیکنان بسیار خوب و متحدی داریم و حضور خلعتبری نیز برای ما جنبه ملی داشت به همین دلیل تلاش کردم که او برگردد چون همه مثل من خواهان عدم حضور وی در امارات بودند. به امید خدا پس از توافق نهایی حضورش در پرسپولیس قطعی خواهد شد.
به گزارش خبر گزاری فارس، محمد رویانیان قصد داشت برای مذاکره مستقیم با مسئولان عجمان امارات به این کشور سفر کند اما از این تصمیم خود منصرف شد و نماینده تام الاختیارش امشب به امارات رسید تا برای فسخ قرارداد خلعتبری مذاکره کند.
محمد رویانیان در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: نماینده تامالاختیار با رابط ما در امارات در تماس است و به زودی در جلسهای تکلیف خلعتبری را روشن میکنیم البته مبلغی که اماراتیها درخواست کردهاند زیاد است و باید تخفیف دهند.
وی افزود: خیلیها از تلاش های زیاد برای جذب خلعتبری می گویند که باید بدانند جذب وی یک بحث ملی است و من هفته آینده به صورت شفاف و ریز درباره حضور خلعتبری در پرسپولیس و دلایل آن با مردم صحبت خواهم کرد.
رویانیان ادامه داد: از کارشناسان هم میخواهم درباره مبلغ قرارداد خلعتبری سکوت کنند و اگر سؤالی دارند از خود من بپرسند چون حرفهای میلیونی که گفته میشود قسمتی از آن صحیح نیست و هیچکس هم نباید اطلاعات غلط به هواداران ما بدهد. من در این باره چون پروژه کوچکی نبود به صورت شفاف با هواداران حرف خواهم زد.
وی در پایان تأکید کرد: ما بازیکنان بسیار خوب و متحدی داریم و حضور خلعتبری نیز برای ما جنبه ملی داشت به همین دلیل تلاش کردم که او برگردد چون همه مثل من خواهان عدم حضور وی در امارات بودند. به امید خدا پس از توافق نهایی حضورش در پرسپولیس قطعی خواهد شد.