مدافع برزيلي رئال مادريد تاکيد کرد در الکلاسيکوهاي فصل جديد لاليگا با ستاره جديد کاتالانها همان برخوردي را خواهد داشت که با ديگر بازيکنان اين تيم دارد.

پس از شکست غيرمنتظره يک بر صفر تيم ملي برزيل در بازي دوستانه برابر سوئيس که در آن مارسلو و نيمار هر 2 در ترکيب سلسائو حضور داشتند، مدافع رئال مادريد تاکيد کرد در جدال با بارسلونا با ستاره جديد خط حمله آبيواناريها مانند يک دوست رفتار نخواهد کرد.

به نقل از تسنيم، مارسلو در اين خصوص گفت: اين طبيعي است. من تاکنون چند بار با دني آلوز (مدافع برزيلي بارسلونا) روبهرو شدهام و هر بار در زمين به او به چشم يک رقيب نگاه کردهام، هرچند در خارج از ميدان دوستيمان دوباره برقرار شده است. در مورد نيمار هم وضعيت همينطور خواهد بود. او يکي از بهترين دوستان من است اما اين دوستي را زماني که با بارسلونا برابر ما قرار بگيرد فراموش ميکنم.

طبق گزارش رسانههاي اسپانيايي، رئال مادريد همچنان به دنبال جذب يک بازيکن طراز اول است که گرث بيل، بال ولزي تاتنهام براي کهکشانيها در اولويت قرار دارد. گفته ميشود که رئال براي خريد بيل 24 ساله، 100 ميليون يورو پيشنهاد داده است، پيشنهادي که از سوي گروهي از رسانهها غيرمنطقي توصيف شده است.

مارسلو در اين خصوص اظهار داشت: ما فقط درباره بازيکناني حرف مي زنيم که در ترکيب رئال مادريد حضور دارد. بيل هنوز رئالي نشده است پس حرف زدن درباره او دليلي ندارد. اين رئيس باشگاه و مربي تيم هستند که بايد بيل را دوست داشته باشند نه ما. من تصميم گيرنده نيستم.

مدافع 25 ساله رئال مادريد در خاتمه وعده داد که تيم ملي کشورش در دور بعدي بازيهاي دوستانه، شکست برابر سوئيس را جبران کند. وي خاطرنشان کرد: بسياري از بازيکنان ما هنوز در پيش فصل هستند در حالي که اکثر بازيکنان سوئيس مدتها قبل از بازي دور هم جمع شده بودند. ميدانيم در اين سطح بايد سخت کار کنيم. به هرحال مطمئنم که در ماه سپتامبر، زماني که آمادگي جسماني بازيکنان برگردد جبران ميکنيم.