باشگاه پرسپولیس با جدایی بهداد سلیمی از این باشگاه موافقت کرد.باشگاه پرسپولیس در حالی که تا پایان سال جاری با بهداد سلیمی، قهرمان فوق سنگین وزنهبرداری المپیک 2012 لندن قرارداد داشت، به دلیل اینکه نتوانست در فصل جدید لیگ برتر وزنهبرداری شرکت کند، با جدایی سلیمی و پیوستن این وزنهبردار به ملیحفاری موافقت کرد.

به این ترتیب و با جدایی سلیمی از پرسپولیس به نظر میرسد دیگر این وزنهبردار برای همراهی ملیحفاری در لیگ برتر وزنهبرداری مشکلی نخواهد داشت