به گزارش خبرگزاری فارس زلاتکو کرانچار پس از شکست دو بر یک تیمش برابر فجر سپاسی در نشست خبری حاضر شد و اظهار داشت: تیم فجر از اشتباهات سپاهان به خوبی استفاده کرد. ما در نیمه دوم خیلی بد بودیم و تیم فجر به خوبی از موقعیتها استفاده و کسب نتیجه کرد.


وی ادامه داد: در نیمه اول میتوانستیم گلهای بیشتری به حریف بزنیم اما تیم جوان فجر مانع این کار شد و ما به ناچار دست خالی شیراز را ترک میکنیم.