تيم ملي بسکتبال سه نفره ايران در بازيهاي آسيايي نوجوانان حريفان خود را در مرحله گروهي شناخت.

دومين دوره بازيهاي آسيايي نوجوانان از فردا (شنبه) به طور رسمي آغاز ميشود.

به نقل از فارس، در بسکتبال سهنفره مليپوشان ايران با تيمهاي عراق، ماکائو، بنگلادش و کرهجنوبي همگروه شدند که در اولين ديدار فردا از ساعت 20:30 به وقت محلي به مصاف کرهجنوبي ميروند.

کرهجنوبي امروز به مصاف عراق ميرود.

افتتاحيه اين دوره از بازيها امروز آغاز ميشود.